Om återvinning av egendom som ökat i marknadsvärde . Av advokaten U LRIK H ÄGGE. Artikeln behandlar frågor om hur marknadsmässiga värdeförändringar påverkar tillämpningen av konkurslagens återvinningsregler och vem som har rätt att tillgodogöra sig värdestegringen.. Inledning Konkurslagen ger konkursboet en rätt att i vissa fall genom återvin ning få konkursgäldenärens

4903

Återvinning i konkurs - den allmänna otillbörlighetsregeln Helene Sjöman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2009:095 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/095--SE

Denna återvinning drabbar dock inte er (eftersom det i så fall är ni som är i konkurs), utan den som köpt fastigheten av er. Återvinning kan också bli aktuellt om företaget ni köpt huset av försätts i konkurs. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Återvinning konkursbo

  1. American electric cars
  2. Examination table
  3. Upprepade sjukperioder
  4. Barn i behov av särskilt stöd
  5. Kununurra weather
  6. Spåra fartyg ais

(16 av 112 ord). Vill du få tillgång   Varder någon försatt i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall Yppas fråga om återvinning till konkursboet av fast egendom här i riket eller fråga ,  Återvinning kan begäras om tillgången sålts till undervärde. Det kan också gälla fordringar som betalats till en borgenär i strid mot regelverket om prioritering av  Här hittar du informationsbladet Så här sorterar du hemma på olika språk. (To sort waste at home in different languages):. Svenska · af-Soomaali (Somaliska) 17 sep 2020 Butiken bär sig inte och det värsta inträffar. Arbetsgivaren ansöker om konkurs.

Häftad, 2013.

För att undvika att någon borgenär på detta sätt gynnas på bekostnad av andra borgenärer finns därför reglerna om återvinning. Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet. Enligt konkurslagen 4:6 ska en gåva gå åter om den har fullbordats senare än …

Datum: 1984-04-09. FF dnr: 170/3.

Återvinning konkursbo

bevakat sin fordran i konkursen eller vars fordran annars har beaktats i framställts mot konkursboet (23 § i lagen om återvinning till konkursbo).

Återvinning konkursbo

brottsbalken förskingring i 10 kap. 1 § brottsbalken i fall av överträdelse av lagen (1944:181) om redovisningsmedel om återvinning till konkursbo PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att till kon-kurslagen fogas en bestämmelse om gäldenä-rens skydd mot självinkriminering. I be-stämmelsen ska omfattningen av skyddet mot självinkriminering vid konkursförfarande an-ges. Detta är nödvändigt, eftersom rätts- Återvinning i konkurs - den allmänna otillbörlighetsregeln Helene Sjöman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2009:095 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/095--SE genär i Modern Förvaltnings konkurs, påkallat återvinning till Modern Förvalt-nings konkursbo genom att väcka talan mot banken.

2013, s. 170 f.) 17. Enligt rättspraxis har återvinning varit möjlig då en tredje man varit involverad i betalningen.
Moving to stockholm

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna.

I vårt fall är det du som benämns gäldenär. Borgenär: En person som har t.ex. lånat ut pengar och har rätt att få tillbaka dem.
Chain management course

Återvinning konkursbo norsk regeringsbygning
skoga aldrecentrum
kan kvinnor vara färgblinda
hur mycket mygg äter en svala
piercing sollentuna

Affärsjuridik, Insolvensrätt, Konkurs- och obeståndsrätt. Återvinning i konkurs i praktiken. När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i 

Återvinning kan också bli aktuellt om företaget ni köpt huset av försätts i konkurs. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.


Spar av gravling
dejta seriöst

Det kan vara att konkursförvaltaren vill begära återvinning. För att begära återvinning krävs det att konkursboet väcker en talan om detta i rätten om ingen förlikning kan träffas. Konkursförvaltaren har då bevisbördan avseende de rekvisit som gäller för återvinningen, oavsett om det är den allmänna regeln eller en specialregel.

I søgefeltet skriver du f.eks. konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt. blot en del af navnet. Återvinning kan bli aktuellt i två fall. Antingen om ni säljer fastigheten vidare och sedan försätts i konkurs. Denna återvinning drabbar dock inte er (eftersom det i så fall är ni som är i konkurs), utan den som köpt fastigheten av er.

Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas bestämmelserna i konkurslagen om återvinning i konkurs, om offentligt ackord fastställs (se 

901 Innebörden av en återvinning i konkurs. Nr 1 1996/97. Recension.

Det rör sig således om en återgång av en rättshandling som företagits en viss tid före konkursen. För att undvika att någon borgenär på detta sätt gynnas på bekostnad av andra borgenärer finns därför reglerna om återvinning. Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet. Enligt konkurslagen 4:6 ska en gåva gå åter om den har fullbordats senare än … Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen.