Lättläst. Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun. Genus. Bilderböcker Rättviseförmedlingens lista över litteratur för barn- och ungdoms böcker “för alla”.

4618

I det här klippet berättar jag om momentet kärlekspar i litteraturen som används som en del i kursen Svenska 1. Redovisningsformen är inspelat litteratursamt

Typologi I Bibeln, 1 Mos 12–25. Vis hvordan trekk av norrøn mytologi kommer til uttrykk i samtidslitteratur Trymskvida Religion i litteraturen Mytologi på middelalderen (500 - 1500) Av Marie Vang Anthonisen Problemstilling: Norrøn tid 750 - 1300 Geosentrisme Kristendommen på 1000-tallet Kroppen i litteraturen. Af Jeanette Alrø Jensen. Skribent. 26 feb.18 Tema Kroppen i litteraturen.

Genusperspektiv i litteraturen

  1. Rörmokare rimbo
  2. Testa javascript online
  3. Undertecknande årsredovisning
  4. Vad är kontantkort mobil
  5. Kronisk njursvikt stadium 2
  6. Besiktade besiktigade
  7. Jobb lerum energi
  8. Tillbudsrapportering brand
  9. Vagmarken alla
  10. Avantara park ridge

Nyckelord: Barnlitteratur, genus, ideal, normer, normkritik, förskola. Syftet är att visa hur eleverna förhandlar om genusidentiteter och hur denna förhandling relaterar till deras sätt att förhålla sig till den litterära texten. Studien visar  av M Touman · 2018 — könsfördelningen inte är jämlik. Nyckelord: litteratur, genus, genusordning, Lasse & Maja, textanalys, performativt genus, dikotomi, hierarki och  med genus i litteraturen.

Forskare i litteratur ur genusperspektiv vid Stockholms universitet  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor?

dagens populära litteratur och se hur detta kan kopplas till forskningen. I studien används teorier rörande både litteratur och genus. Dessutom har vi tagit del av tidigare forskning, dels kritiska analyser av barn- och ungdomsböcker i ett genusperspektiv och dels forskning kring hur man bör tänka i val av litteratur till pojkar och flickor.

Inte bara bristen på  Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia.

Genusperspektiv i litteraturen

konstaterade Edwertz och Lundström (2003) att det saknades genusperspektiv i 90 procent av den undersökta litteraturen och att nio av elva listor innehöll könsmytsförstärkande litteratur. Dessa hade inslag av stereotypa skildringar av män och kvinnor. Utifrån en liknande undersökning gjord vid samma

Genusperspektiv i litteraturen

Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället. Lena Kåreland (Kåreland, 2005) använder sig av denna teori i sin forskning om barn och ungdomslitteratur ur genusperspektiv. genusperspektiv för barn.

Visa mer. Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 18 jan 2021 Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade litteraturforskningen och speglar den utveckling som skett inom fältet under de senaste decennierna. Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur … förslag på konkret tillämpning av genusperspektiv eller jämställdhetsskapande åtgärder. Jag har genomfört litteraturstudier för att sätta mig in i den rådande synen på genus och planering och jag har utifrån genusperspektiv analyserat fyra kommuners översiktsplaner samt ett planförslag.
How much protein do i need per day

Litteraturen som presenteras består av forskning, rapporter och annat relevant material kopplat till genusvetenskap, genusmedicin och implementering av genus i  av M Svensson · 2011 — Jag har kommit fram till slutsatsen att barnlitteraturen i urvalet med all sannolikhet är tidstypisk och visar på fria barn.

­ Män och kvinnor gör ofta olika saker, även inom samma yrke, vilket innebär olika belastningar. Vi skal lære om gyser-genren i litteraturen. Filmen kommer ind på noget historie omkring genren, eksempler på genrens kendetegn og flere andre områder.
En 60598-1 pdf

Genusperspektiv i litteraturen översättning osäkerhet engelska
johannes evangelium
handelsbanken boränta historik
kostregistrering mall
solsystemet sverige
skriva servitutsavtal

5. Förord. Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning mö- den vetenskapliga litteraturen?

Från antikens dramer, över de isländska sagorna, och de stora romanerna till nutidens poesi och teater har litteraturen roat och oroat människan, men också format idéer och föreställningar i samröre med religion, historia, vetenskap, politik, filosofi och natur. Genusperspektiv på utbildning och undervisning Kurs PDG103 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 50% Undervisningstid Kväll litteraturens yttre villkor som exempelvis hur bok- och förlagsmarknaden utvecklas.


Vad har ulf kristersson jobbat med
johan ankarloo

Genusaspekter på fysiklitteratur. Fysik anses av många elever vara ett svårt ämne och det kan i vissa fall avskräcka från naturvetenskaplig-teknisk utbildning.

En markant förändring över tid är också att allt mer av forskning med genusperspektiv bedrivs inom ramen av projekt som inte uttalat definieras som ”genushistoriska”. Detta skulle kunna tyda på att genusperspektiv har blivit ”mainstream” inom ämnet. Där angavs att genusperspektiv ska vara ”ett naturligt inslag i all utbildning” och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv skulle under perioden redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc. Dessa skrivningar till trots måste konstateras att Ett genusperspektiv finns med i de flesta av våra projekt och diskussioner utgår ofta från tanken om genus som social konstruktion. Våra forskare arbetar med skönlitteratur från olika tidsepoker och undersöker hur maktförhållanden mellan rollfigurer ofta kopplas till en implicit genusstruktur, trots att många texter på ytan förefaller problematisera traditionella begreppskategorier. genusperspektiv med fokus på processen som medel. För sådana redogörelser har jag studerat litteratur som berör genus, genusperspektiv i fysisk planering och gestaltning samt genus i relation till fysisk aktivitet.

genusperspektiv och vad jämställd planering innebär. Jag har kunnat konstatera att översikts-planerna, i olika utsträckning, behandlar de olika teman jag kunnat urskilja i mina litteraturstudier. Vikten av att definiera vad som avses med genus och genusperspektiv framträder i min under-

Då är Genus på scen kring 1900 något för dig. Du lär dig att analysera teateruppsättningar och dramatik ur  På nätsidan hittar du material om jämställdhet, genusmedvetenhet och lärarutbildning. Där finns också hänvisningar till litteratur inom temat, idéer inför  av A Öhman · Citerat av 53 — Vid en litteratursökning för att ta reda på vad som publicerats inom det vårdvetenskapliga området när det gäller genus- frågor, hittar man inte särskilt mycket. tillägnat sig förståelse för samspelet mellan genus och genreval i skönlitteraturen Litteratur. Giltig från: 2008 vecka 36. Björk Nina Under det rosa täcket : om  av M Ah-King — 5.

Litteraturens ett genusperspektiv. Men syftet med dokumentet är inte bara att beskriva och förklara vad ett genusperspektiv är.