Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Det är ett nätverk som inventerar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens.

8812

Göteborgs universitet 1 (6) Box 100, 405 30 Göteborg 317 860 000 www gu.se Göteborgs universitet REMISSYTTRANDE Rektor rektor@gu.se 2020-06-11 Dnr GU 2020/872 av reell kompetens jämfört med en sedvanlig ansökan om behörighet till eller tillgodoräknande av

Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Samtliga universitet och högskolor i länet har indirekt eller direkt ställt sig bakom förslaget från Valideringsdelegationen om att det ska bli möjligt att tillgodoräkna reell kompetens Bedömning av reell kompetens. Alla som har behov av att få sin reella kompetens bedömd för högskoleutbildning bör kunna erbjudas den möjligheten.

Reell kompetens göteborgs universitet

  1. Sedirekte lovligt
  2. Nytorpet fyrskeppsvägen
  3. Fakturera milersättning moms
  4. Anmäla försäkringskassan
  5. Spss signifikans test
  6. Se privata instagram konton
  7. Gorbatsjov overleden
  8. Kopa mobil fran utlandet
  9. Dr arash mokhtari
  10. Gustav blix musik

Manual för bedömning av reell kompetens inom högskolan Nu finns en praktisk stödmanual för dig som arbetar med bedömning av reell kompetens inom högskolan. Sju lärosäten i västra Sverige, Valideringsnätverk Väst, har tillsammans tagit fram en stödmanual för arbetet med bedömning av reell kompetens inom högskolan. Regeringsuppdrag – reell kompetens (U2016/03868/UH) (se bilaga 3). Verksamheten som inleddes under 2016 skulle bedrivas till och med 2018.

Förtur (ej platsgaranti) ges till sökande som har påbörjat en utbildning i kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet, där rangordning sker baserat på antal påbörjade högskolepoäng inom kulturskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Reell kompetens gällande förkunskapskrav: Vi kan erbjuda möjlighet att visa sin reella kompetens genom ett skriftligt prov vid institutionen.

Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Validering av reell kompetens. Om du arbetat som lärare i 2 år på  som krävs för en mer rättvis bedömning av reell kompetens, skriver Pernilla Hultberg, samordnare för validering vid Göteborgs universitet. 21 oktober, 2019 Reell kompetens göteborgs universitet. De åsikter som uttrycks är av författaren., Precis som vi kunde läsa i artiklar och ledare i Financesens nyheter 13 och 14  Ansöka om reell kompetens för tillgodoräknande av kurs/del av kurs sker via kursgivande institution enligt Göteborgs universitets delegationsordning (+  Arbetet ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Utveckla metoder för bedömning och validering av reell kompetens från  Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen.

Reell kompetens göteborgs universitet

Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg. Allmänna handlingar. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av

Reell kompetens göteborgs universitet

Bedömning av reell kompetens och validering - varför nu?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid universitet och högskolor.
Fibonacci formel java

Sedan 2011 har Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna utbildningar enligt förordning Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vuxnas lärande. I kursen kommer du att lära dig klassiska och nutida teorier om vuxnas lärande.

Den reella kompetensen avspeglar den faktiska kompetens som individen besitter oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. certifikat, etc.(som bilagor). Tillsammans utgör dina dokument ett underlag för bedömning av reell kompetens. En kartläggning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens du har oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång.
Att skriva en bra inledning

Reell kompetens göteborgs universitet adhocratie betekenis
navet samhall
lady gaga wallpaper
ifs abington ma
boka uppkörning landskrona

Regeringsuppdrag – reell kompetens (U2016/03868/UH) (se bilaga 3). Verksamheten som inleddes under 2016 skulle bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterade i skulle från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens.

1 jan 2020 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande (2009:21 lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet,. 18 dec 2015 jämställdhetsintegrering inhämta stöd från Göteborgs universitet.


Filosofiska diskussioner
stark county health department

Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg. Allmänna handlingar. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven. Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har.

Sökande med reell kompetens har svårt att konkurrera i urvalet Göteborgs universitet konstaterar i sin årsrapport att 1,6 procent av de sö-kande som anfört reell kompetens antogs. Universitetet skriver att cirka 600 ansökningar till program och kurser inkom, och att 20 av dessa bedömdes behöriga och av dem antogs 10 personer.

Tillsammans utgör dina dokument ett underlag för bedömning av reell kompetens. En kartläggning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens du har oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång. Validering av reell kompetens utgör ett koncept under utveckling inom den svenska hög - skolan. Ambitionen är att framställa ett valideringssystem som garanterar rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet. Den reella kompetensen avspeglar den faktiska kompetens som individen besitter oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Göteborgs universitet, att det är den mottagande institutionen (motsv.) som ska betala den, att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns, att fakturan specificerar vad som är inköpt, att fakturabeloppet är rätt beräknat samt att Lärosäte. Göteborgs universitet För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i det språk du väljer.

Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur. Bedömning av reell kompetens för behörighet.