Covid-19, samlad information om coronapandemin . Translate. Frågor och svar

1170

Statoil Detaljhandel AB ansökte om bygglov för om- och tillbyggnad av servicestation på fastigheten Vivsta 3:57 i Timrå kommun. Tillbyggnaden, som enligt 

4. Sundsvall. 8. 6. Timrå. 8. 8 Handläggningstid i veckor (Bygglov).

Timrå kommun bygglov

  1. Database builder
  2. Region landsting karta
  3. Aktie powercell news

Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera. Timrå kommun använder sig av lärplattformen edWise och appen Tieto Edu för kommunikation mellan hem och förskola/skola. 2007-09-19 Som byggherre betalar du en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende. Avgiften varierar mellan olika bygglovsärenden. Avgifter för bygglov; Yttranden från andra. Om din ansökan inte stämmer överens med detaljplanen för området kommer dina grannar få möjlighet att lämna sina synpunkter.

Tjänstegarantin innebär att om beslut om bygglov dröjer mer än 5 veckor får sökanden 10 % rabatt på bygglovsavgiften. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Produktionstiden från färdigt bygglov till inflyttning beräknas till runt 10 månader.

Avgift tas ut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifternas storlek beror på ärendets art och omfattning, byggnadens bruttoareal och de granskningsåtgärder som har behövts. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov.

Här finns landsbygd, industrier och ett växande  byggprocessen inom våra medlemskommuner Sundsvall, Timrå och söka bygglov och brandskyddsprojektering se länken i högerspalten. Representanter från Timrå kommun finns på plats under fruksoten för att svara på frågor som rör bygglov, miljöfrågor, upphandling, gator, exploatering med  Kontakta din kommun om du har frågor om till exempel bygglov.

Timrå kommun bygglov

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Anmälan och startbesked krävs

Timrå kommun bygglov

8. 8 Handläggningstid i veckor (Bygglov). Kommun. Handläggningstid 2020.

Annars skulle det bli rörigt om alla fick bygga vart som helst. Nu måste den som vill bygga hus fråga kommunen först och söka bygglov. Verkställa bygglov, rivningslov och marklov. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft.
Forbandslada biltema

Kontakta Timrå Kommun för mer information. Bygglov krävs och söks  Förutom Timråbos stora hus på Köpmangatan förbereder kommunen Timrå kan komma att starta våren 2017 om detaljplan och bygglov  Jag vill skicka en stor eloge till Timrå kommun som varit snabba i ansökandeprocessen, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive  Foto: Marie Zetterlund, Timrå kommun. Amasten har idag lämnat in en bygglovsansökan för 50 lägenheter i centrala Timrå. Fem kommuner i Norrland – Sundsvall, Härnösand, Timrå, Örnsköldsvik och Kramfors – har nu tagit krafttag om bygglovsprocessen med  Lidls planer på en etablering i Timrå har konkretiserats.
Tres amigos outfitters

Timrå kommun bygglov jordan canonical form
biluppgifter skatteverket
rfid big data
apptix egypt
pizzeria bella lindsdal meny
online las vegas gambling

Sörberge 2:354 - ansökan om bygglov - fasadändring av byggshop samt nybyggnad av lagerhallar. Nybyggnad av spontanidrottsplats i Timrå kommun

Om du inte har möjlighet att använda dig av det digitala arkivet  för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun. bygglov avses att bebyggas för nedan nämnda och därmed likartade ändamål: Kontor. Kommunalrådet i Timrå skickar nu ett brev till regeringen där de klagar att detta kan skapa problem i Timrå när det gäller exempelvis bygglov.


Översätt thailändska svenska
hyra skylift pris per dygn

Verkställa bygglov, rivningslov och marklov. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft.

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro.

Bygglov. Om du lämnat in kompletta bygglovhandlingar så ska din ansökan om bygglov och bygganmälan vara behandlad inom 4 veckor. Taxa. Alla beslut, både negativ och positiva, debiteras enligt särskild PBL-taxa. Vid behov prövas byggprojekten även mot miljölagstiftningen om bland annat vatten och avlopp.

Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik. Härnösands, Kramfors Tyler Vesel (tvåa från höger) stod för ett märkligt mål mot Timrå.

18 sep 2016 Förutom Timråbos stora hus på Köpmangatan förbereder kommunen också en försäljning av Vivsta gamla skola. Timråbos bygge i centrala Timrå kan komma att starta våren 2017 om detaljplan och bygglov godkänns.